O firmie

MarKaTech jest polską firmą specjalizującą się w świadczeniu usług przeglądów, konserwacji, napraw urządzeń i biernych systemów przeciwpożarowych.

Firma została utworzona na gruncie wieloletniej praktyki serwisowej naszych wykwalifikowanych  pracowników.

MarKaTech to przede wszystkim ludzie, wiedza, umiejętności i zaangażowanie. Wspieramy wiedzą i doświadczeniem.

Misją MarKaTech jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez gwarantowanie prawidłowego  funkcjonowania systemów  przeciwpożarowych.

Nasza wiedza,  usługi  i  zaangażowanie w wykonywanej pracy gwarantują spokój naszym Klientom posiadającym urządzenia  biernej ochrony przeciwpożarowej.

Firma MarKaTech współpracuje z wyspecjalizowanymi firmami dokonującymi projektowania, montażu i obsługi systemów DSO oraz okresowych przeglądów gaśnic.